Vietnamesische Evangelische Gemeinde in Berlin

Trung Tâm Tin Lành Berlin, Giờ thờ phượng 15:00-17:00, Ăn thông công 17:00-1800, Trong mạng lưới Trung Tâm Tin Lành Oslo, Norway.

A bit more...

Ngoài giờ thờ phượng, hàng tuần chúng tôi có giờ cầu nguyện chiều tứ sáu và sinh hoạt tại các nhóm nhỏ tại nhiều địa điểm khác nhau.

What do we do for students?

Giúp sinh viên mới đên Berlin tìm chỗ ở, tìm việc làm ngoài giờ học, sinh hoạt tại các nhóm nhỏ của Hội Thánh, kết bạn và sinh hoạt, hầu việc Chúa với anh chị em trong Hội thánh.

When & Where

Richard-Sorge-Strasse 14-15
Berlin
Berlin

Get Directions

Sunday service 15:00-17:00
Sunday Food Fellowship 17:00-18:00
Friday Prayer meeting 18:00-20:00

Going to study near Vietnamesische Evangelische Gemeinde in Berlin?

Linkup Now